Stories oor my voormense en diegene wat my reis bepaal het of lang ente saam gereis het; hulle wat diep spore in die stof van my tweespoorpad kom trap het.

Go to Top